Heta arbeten

Vi på Väg & Trafikutbildarna har lång erfarenhet av utbildning och med kursen Heta arbeten får du den grundläggande kunskap som behövs vid brandfarliga arbeten. Kursens längd är en dag och du får efter det ett certifikat som gäller i fem år.

Vi har flera heta arbeten kurser, men den kurs som har namnet Heta arbeten är den grundläggande om du vill jobba inom det här området. Med det certifikat du får efter genomgången kurs kan du ta jobb inom heta arbeten.

Vad är heta arbeten?

Med heta arbeten menas arbeten där uppvärmning eller gnistbildning kan ske. Det kan vara till exempel lödning, svetsning, skärning, torkning och de arbeten som görs med varmluftspistol eller sliprondell. Allt det här är brandfarliga arbeten och därför måste kunskapen och säkerheten hålla en hög nivå. Vi på Väg & Trafikutbildarna följer försäkringsbolagens definitioner och krav så att inga problem i förhållande till dem ska uppstå om något går snett.

Vad ingår i kursen Heta arbeten?

I kursen tittar vi på de lagar och föreskrifter som finns. Vi går igenom alla olika säkerhetsregler. Det är stort fokus på brandrisken. Du lär dig om hur brand uppstår och kan förebyggas och vad det finns för utrustning och medel för släckning. Under kursen får du även delta i praktiska övningar för att prova släckningsarbete.

Hur lång är kursen?

När du läser Heta arbeten kursen hos oss är längden en dag. På denna dag hinner vi gå igenom alla de olika områden du behöver ta del av för att kunna arbeta med heta arbeten på ett säkert sätt. Efter att du genomgått kursen får du ett certifikat som är giltigt i fem år.

Efter det behöver du läsa kursen igen. Detta är ett sätt att hålla säkerheten på arbetsplatserna hög. Alla har kunskapen om säkerhet ganska färsk i minnet. Om förändringar i regelverket skulle ske får alla en uppdaterad utbildning när det är dags att förnya certifikatet.