Om oss

Vi på Väg & Trafikutbildarna erbjuder utbildning, rekrytering, förmedling och bemanning inom heta arbeten. Vi har lång erfarenhet av att jobba med alla de olika stegen från utbildning till rekrytering eller bemanning.

Eftersom vi arbetar nära arbetsmarknaden vet vi vilka krav som ställs, vilka heta arbeten kurser som behövs, och vi anpassar dem också när det finns speciella behov.

brandskyddsförening
trafikverket
myndigheten-för-samhällsskydd-och-beredskap
basp-basu

Våra utbildningar

För dig som behöver en heta arbeten utbildning erbjuder vi olika kurser. Våra kurser ges på distans. Med våra heta arbeten kurser kan du få den kunskap och de certifikat som behövs för att jobba inom, det av det som försäkringsbolagen, klassar som brandfarliga arbeten.

Det handlar om arbeten där uppvärmning eller gnistbildning kan uppstå, som till exempel arbeten med varmluftspistol, sliprondell, svetsning, lödning eller skärning.

För dig som behöver personal med bättre kompetens kan vi erbjuda våra heta arbeten kurser, vi kan också anpassa kurserna efter dina behov.

Väg & Trafikutbildarna har dessutom möjlighet att hjälpa dig med rekrytering, förmedling och bemanning. Genom våra bemanningstjänster kan vi hjälpa dig att hålla företaget kostnadseffektivt och ge dig tillgång till personal med rätt utbildningar. Det blir dessutom en större anställningstrygghet för din personal.