Övriga utbildningar

Heta arbeten kursen är ett måste för dig som ska jobba inom området. Vi på Väg & Trafikutbildarna ger också andra kurser som kan vara del av en bra heta arbeten utbildning och öka både kompetens och säkerhet.

Hos oss hittar du en rad kurser som kan vara till stor nytta vid heta arbeten. En ökad kompetens gör din ställning på arbetsmarknaden tryggare, så en kurs kan vara värd mycket.

Våra kurser

 • Arbete på väg. Kurser för dig som ska delta i vägarbete.
 • SIK-certifiering.
 • ADR-utbildningar. För dig som ska arbeta med transporter av farligt gods.
 • YKB. Behövs för jobb med person- och godstransporter med buss och lastbil.
 • Truckutbildningar för klass A, B, C och D.
 • Olika kurser för grävmaskinister och hjullastare.

Kurser inom första hjälpen

När du är ute och arbetar med heta arbeten är det brandfarliga arbeten där olyckor kan ske. Vi har två olika kurser som är inriktade på första hjälpen:

 • Hjälp På Väg. Kurs med fokus på brandskydd och första hjälpen vid trafikolyckor.
 • HLR med hjärtstartare.

Distanskurser

Vi ger dessutom några av våra kurser på distans, bland annat:

 • Utbildningar för truck. (Bara teoridelen finns som distanskurs.)
 • Utbildning för grävlastare samt validering. (Bara teoridelen finns som distanskurs.)
 • Utbildning för hjullastare samt validering. (Bara teoridelen finns som distanskurs.)
 • ADR. Kurs för klass 1.3.
 • Arbete på väg. Kurserna 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1.